1776571
พานสำรับ ขนาด 21.5 ซ.ม.
พานสำรับ ขนาด 21.5 ซ.ม.
Main Materials : พอร์ซเลน
Design : ลวดลายไทย

ลวดลายและเส้นสายการออกแบบในซีรี่ย์แรกของสยามคอลเลคชั่น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานฝีมือการร้อยพวงมาลัย และการประดิษฐ์งานฝีมือจากดอกไม้สด ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในพิธีการของหลวง ตลอดจนการนำมาใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เราได้นำเอาเส้นสายและสีสันของดอกไม้ที่ใช้ในงานฝีมือมาเป็นองค์ประกอบหลักของซีรี่ย์นี้ ทำให้ลวดลายต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นล้วนต้องใช้ความประณีตและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการร่างแบบ การทำตัวอย่าง จนกลายมาเป็นชิ้นงานที่เราภูมิใจ

พานสำรับ ขนาด 21.5 ซ.ม. ใช้คู่กับ  1773071 และ 1776512

สินค้าแนะนำ