1782410-1782011
แก้วขนาด 300 ซีซี พร้อมฝาปิด/ จานรอง
ในชุดประกอบด้วย แก้วขนาด 300 ซีซี (1782410) และฝาปิดแก้วหรือจานรองแก้ว (1782011)
Main Materials : พอร์ซเลน
Design : เคลือบสี: ขาว/ เหลือง/ แดง/ ฟ้า

"การรับประทานอาหารเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทุกคนควรสามารถดูแลตัวเองได้"

ชุดรับประทานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัย ที่ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น

"การรับประทานอาหารเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทุกคนควรสามารถดูแลตัวเองได้"

ชุดรับประทานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัย ที่ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

HONOUR Collection มีจำนวนทั้งหมด 12 ชิ้น ซึ่งสามารถใช้งานได้กับทุกเมนูอาหารสำหรับผู้สูงวัย

โดยสามารถเลือกและประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

 

สินค้าแนะนำ