Bowl 12 cm.
1803012
Bowl 12 cm.
Bowl 15 cm.
1803015
Bowl 15 cm.
Bowl 18 cm.
1803018
Bowl 18 cm.
Fruit Bowl 14 cm.
1523114
Fruit Bowl 14 cm.
Grapfruit Bowl 16 cm.
1523116
Grapfruit Bowl 16 cm.
Soup Bowl 17 cm. with Lid
1523017
Soup Bowl 17 cm. with Lid
Soup Bowl 20 cm. with Lid
1523022
Soup Bowl 20 cm. with Lid
Laksa Bowl 20.5 cm. with Lid
1522802
Laksa Bowl 20.5 cm. with Lid
Laksa Bowl 24.5 cm. with Lid
1522807
Laksa Bowl 24.5 cm. with Lid
ชามขนาด 8 ซม. (วางซ้อนได้)
1513508
ชามขนาด 8 ซม. (วางซ้อนได้)
ชามขนาด 10 ซม. (วางซ้อนได้)
1513510
ชามขนาด 10 ซม. (วางซ้อนได้)
ชามขนาด 12.5 ซม. (วางซ้อนได้)
1513512
ชามขนาด 12.5 ซม. (วางซ้อนได้)
ชามขนาด 15 ซม. (วางซ้อนได้)
1513515
ชามขนาด 15 ซม. (วางซ้อนได้)
ทั้งหมด 277 รายการ