Dessert Set A
Dessert Set A
Dessert Set A
ถ้วยขนาด 21 ซม.
1560321
ถ้วยขนาด 21 ซม.
จานกลมขนาด 16 cm.
1561066
จานกลมขนาด 16 cm.
ถ้วยราเมคิน ขนาด 9 ซม.
1933109
ถ้วยราเมคิน ขนาด 9 ซม.
ชามกราแตง ขนาด 27.5 x 12.5 cm.
1934927
ชามกราแตง ขนาด 27.5 x 12.5 cm.
ถ้วยขาสูง ขนาด 10 ซม.
1931310
ถ้วยขาสูง ขนาด 10 ซม.
ชามเกอร์เม่ ขนาด 25 cm.
1931225
ชามเกอร์เม่ ขนาด 25 cm.
ซิกเนเจอร์ดีพโบล์ ขนาด 23.4 ซม.
1931393
ซิกเนเจอร์ดีพโบล์ ขนาด 23.4 ซม.
ถ้วยขาสูง ขนาด 22 ซม.
1931322
ถ้วยขาสูง ขนาด 22 ซม.
ชาม ขนาด 21 cm.
1930221
ชาม ขนาด 21 cm.
ชามซุป ขนาด 23 ซม.
1931223
ชามซุป ขนาด 23 ซม.
Flared bowl 17.5 cm.
1631367
Flared bowl 17.5 cm.
Flared bowl 25 cm.
1631375
Flared bowl 25 cm.
ทั้งหมด 284 รายการ