ถ้วยขาสูง ขนาด 22 ซม.
1931322
ถ้วยขาสูง ขนาด 22 ซม.
ชาม ขนาด 21 cm.
1930221
ชาม ขนาด 21 cm.
ชามซุป ขนาด 23 ซม.
1931223
ชามซุป ขนาด 23 ซม.
Flared bowl 17.5 cm.
1631367
Flared bowl 17.5 cm.
Flared bowl 25 cm.
1631375
Flared bowl 25 cm.
Flared bowl 29 cm.
1631379
Flared bowl 29 cm.
Fruit bowl 11 cm.
1631311
Fruit bowl 11 cm.
Fruit bowl 13 cm.
1631313
Fruit bowl 13 cm.
Noodle bowl 13 cm.
1633513
Noodle bowl 13 cm.
Stack bowl 17 cm. 900 cc.
1633064
Stack bowl 17 cm. 900 cc.
Rice bowl 11 cm.
1633011
Rice bowl 11 cm.
Rice bowl 10 cm.
1633010
Rice bowl 10 cm.
Bowl 13 cm.
1041363
Bowl 13 cm.
ทั้งหมด 263 รายการ