ฝาสำหรับถ้วย 16 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 4 ซ.ม.
1773017
ฝาสำหรับถ้วย 16 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 4 ซ.ม.
ฝาสำหรับถ้วย 13 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 11.5 ซ.ม.
1773014
ฝาสำหรับถ้วย 13 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 11.5 ซ.ม.
ฝาสำหรับถ้วย 11 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 9.8 ซ.ม.
1773010
ฝาสำหรับถ้วย 11 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 9.8 ซ.ม.
ชามตื้น ขนาด 21.5 ซ.ม.
1773071
ชามตื้น ขนาด 21.5 ซ.ม.
ชามตื้น ขนาด 17.5 ซ.ม.
1773067
ชามตื้น ขนาด 17.5 ซ.ม.
ถ้วยสำรับ ขนาด 8 ซ.ม.
1773108
ถ้วยสำรับ ขนาด 8 ซ.ม.
ถ้วยขนาด 10 ซ.ม. พร้อมฝา
1773512
ถ้วยขนาด 10 ซ.ม. พร้อมฝา
ถ้วยข้าวขนาด 10 ซ.ม. พร้อมฝา
1773112
ถ้วยข้าวขนาด 10 ซ.ม. พร้อมฝา
ชุดถ้วย 16 ซ.ม. พร้อมฝา
1773018
ชุดถ้วย 16 ซ.ม. พร้อมฝา
ชุดถ้วย 13 ซ.ม. พร้อมฝา
1773015
ชุดถ้วย 13 ซ.ม. พร้อมฝา
ชุดถ้วย 11 ซ.ม. พร้อมฝา
1773012
ชุดถ้วย 11 ซ.ม. พร้อมฝา
ชาม ขนาด 20 ซม. พร้อมฝา
1783020-1782221
ชาม ขนาด 20 ซม. พร้อมฝา
ชาม ขนาด 16 ซม. พร้อมฝา
1783016-1782217
ชาม ขนาด 16 ซม. พร้อมฝา
ทั้งหมด 277 รายการ