ฝาสำหรับถ้วย 16 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 4 ซ.ม.
1773017
ฝาสำหรับถ้วย 16 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 4 ซ.ม.
ฝาสำหรับถ้วย 13 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 11.5 ซ.ม.
1773014
ฝาสำหรับถ้วย 13 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 11.5 ซ.ม.
ฝาสำหรับถ้วย 11 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 9.8 ซ.ม.
1773010
ฝาสำหรับถ้วย 11 ซ.ม./ พานเล็ก ขนาด 9.8 ซ.ม.
พานสำรับ ขนาด 21.5 ซ.ม.
1776571
พานสำรับ ขนาด 21.5 ซ.ม.
พานสำรับ ขนาด 27 ซ.ม.
1776527
พานสำรับ ขนาด 27 ซ.ม.
ถาดสี่เหลี่ยม ขนาด 33 x 13 ซ.ม.
1774933
ถาดสี่เหลี่ยม ขนาด 33 x 13 ซ.ม.
ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 8 ซม.
1560308
ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 8 ซม.
จานเปลขนาด 26 ซม.
1566326
จานเปลขนาด 26 ซม.
จานเปลขนาด 28 ซม.
1564028
จานเปลขนาด 28 ซม.
จานเปลขนาด 32 ซม.
1564032
จานเปลขนาด 32 ซม.
จานเปลขนาด 35 ซม.
1564035
จานเปลขนาด 35 ซม.
Oval Plate 16 cm.
1044016
Oval Plate 16 cm.
Oval plate 20 cm.
1044020
Oval plate 20 cm.
ทั้งหมด 75 รายการ