ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 8 ซม.
1560308
ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 8 ซม.
จานเปลขนาด 26 ซม.
1566326
จานเปลขนาด 26 ซม.
จานเปลขนาด 28 ซม.
1564028
จานเปลขนาด 28 ซม.
จานเปลขนาด 32 ซม.
1564032
จานเปลขนาด 32 ซม.
จานเปลขนาด 35 ซม.
1564035
จานเปลขนาด 35 ซม.
Oval Plate 16 cm.
1044016
Oval Plate 16 cm.
Oval plate 20 cm.
1044020
Oval plate 20 cm.
Oval Plate 26 cm.
1044026
Oval Plate 26 cm.
Rectangular Tray 28.5 x 10 cm.
1054928
Rectangular Tray 28.5 x 10 cm.
Rectangular Tray 24 x 12 cm.
1054924
Rectangular Tray 24 x 12 cm.
Rectangular Tray 20 x 10 cm.
1054920
Rectangular Tray 20 x 10 cm.
Rectangular Tray 20 x 15 cm.
1054970
Rectangular Tray 20 x 15 cm.
Square Tray 10 x 10 cm.
1054010
Square Tray 10 x 10 cm.
ทั้งหมด 69 รายการ