จานพิซซ่า 32 ซ.ม.
1061032816A
จานพิซซ่า 32 ซ.ม.
จานรี 26 ซ.ม.
1064076816A
จานรี 26 ซ.ม.
จานซุป 23 ซ.ม.
1061223816A
จานซุป 23 ซ.ม.
จานปีก 23 ซ.ม.
1010023816A
จานปีก 23 ซ.ม.
จานปีก 18 ซ.ม.
1010018816A
จานปีก 18 ซ.ม.
จานรี ขนาด 32 ซ.ม.
1774032
จานรี ขนาด 32 ซ.ม.
จานรี ขนาด 26 ซ.ม.
1774026
จานรี ขนาด 26 ซ.ม.
จานขนาด 15 ซ.ม.
1770015
จานขนาด 15 ซ.ม.
จานขนาด 21 ซ.ม.
1770021
จานขนาด 21 ซ.ม.
จานขนาด 27 ซ.ม.
1770027
จานขนาด 27 ซ.ม.
จาน ขนาด 23 ซม. พร้อมฝาครอบ
1780023-1782825
จาน ขนาด 23 ซม. พร้อมฝาครอบ
จาน ขนาด 20 ซม. พร้อมฝาครอบ
1780020 - 1782821
จาน ขนาด 20 ซม. พร้อมฝาครอบ
Show plate 31 cm.
145103103BL4A
Show plate 31 cm.
ทั้งหมด 425 รายการ