เหยือกขนาดเล็ก 150 ซีซี
1936191
เหยือกขนาดเล็ก 150 ซีซี
ถ้วยซอส ขนาด 12.5 x 10 ซม.
1935512
ถ้วยซอส ขนาด 12.5 x 10 ซม.
ซิกเนเจอร์โพเดียม ขนาด 15 ซม.
1935515
ซิกเนเจอร์โพเดียม ขนาด 15 ซม.
โพเดียมกลม ขนาด 15 ซม.
1933065
โพเดียมกลม ขนาด 15 ซม.
ซิกเนเจอร์ดีพโบล์ ขนาด 23.4 ซม.
1931393
ซิกเนเจอร์ดีพโบล์ ขนาด 23.4 ซม.
Taster dip 6.5 cm.
1631306
Taster dip 6.5 cm.
Soya dish 7.5 cm.
1631307
Soya dish 7.5 cm.
Sauce dish 9 cm.
1631309
Sauce dish 9 cm.
Creamer 130 cc.
1636192
Creamer 130 cc.
Spoon Rest 9 cm.
1806592
Spoon Rest 9 cm.
Spoon 17 cm.
1806400
Spoon 17 cm.
Egg Cup 4.5 cm.
1806507
Egg Cup 4.5 cm.
Egg Plate 11.5 cm.
1802530
Egg Plate 11.5 cm.
ทั้งหมด 182 รายการ